Till bogruppen kan du komma med frågor som rör inflyttning i huset, eller eventuella byten av lägenheter. De är vår länk till Telge Bostäder och sköter i princip all kontakt med dem i frågor som gäller husets lägenheter.

”Gruppen” består av två personer, och det är någon av dem du som nyinflyttad kommer att ha kontakt med första tiden.

städgruppen
bogruppen
trädgårdsgruppen
inrednings- och reparationsgruppen