Alla boende i Lergöken, som är över 18 år ska ingå i en av våra grupper, alternativt i styrelsens huvudroller. Alla grupper har olika ansvarsområden i huset. Varje grupp har två sammankallande, deras huvudsakliga uppgift är att planera och kalla in till gruppmöten. På dessa gruppmöten diskuteras frågor och förslag som hör till gruppens ansvarsområde, det som diskuterats sammanfattas sedan och tas med till husmötet där alla medlemmar i huset tillsammans fattar beslut. De sammankallande ska även delta som representanter (minst en från varje grupp) på husets styrelsemöten. Klicka på länkarna för en kort beskrivning av våra grupper och deras ansvarsområden.

städgruppen
bogruppen
trädgårdsgruppen
inrednings- och reparationsgruppen