Denna grupp har hand om husets allmänna inredning och enklare reparationsuppgifter. Det kan innebära nya inköp till de allmänna utrymmena, t ex gymmet. Se över vad som behöver göras och delegera ut uppgifterna inom gruppen och se till att detta sedan blir gjort, som till exempel enklare reparationsuppgifter i huset som det finns resurser och kunskap för.

Mer komplicerade reparationsuppgifter ligger utanför denna grupps ansvarsområde och överlämnas åt hantverkare eller Telge Bostäder.

Gruppens ansvar är att hålla huset i ”gott skick”, och på gruppmötena sammanfatta vad som behöver göras och komma med förslag till beslut till husmötet.

städgruppen
bogruppen
trädgårdsgruppen
inrednings- och reparationsgruppen