...för gemenskap och en lägre boendekostnad.

Idéerna bakom Lergöken på Porslinsvägen 6 i Lina Hage är väldigt enkla och syftar till att ge boendet ett större innehåll med rikare möjlighet till fritidsaktiviteter, ett bredare umgänge grannar emellan och samarbete för lägre boendekostnader.

Men Lergöken är absolut inget experimentboende för alternativmänniskor. Det är helt enkelt ett boende för ”vanligt” folk som värdesätter gemenskap och ett reellt medbestämmande. Boendeformen i Lergöken ställer krav på hyresgästerna och alla måste vara beredda att ta sitt ansvar.

kollektivboende i hyresrätt...
den kollektiva grundidén
demokratiska beslut
läget och lägenheterna