Städgruppen ansvarar inte för husets allmänna städning, det gör alla vi boende tillsammans, uppdelat i våningsplan. Städgruppens uppgift är att planera in våra städdagar, då alla tillsammans hjälps åt att storstäda insidan och delvis utsidan av huset. De ansvarar för att det finns städmaterial och utrustning, och vid behov inköp av detta. Viktiga frågor/inköp sammanfattas på gruppmötet och tas upp som förslag på husmötet.

städgruppen
bogruppen
trädgårdsgruppen
inrednings- och reparationsgruppen